MinksGroep

Minks Consultancy
Van Tuyllweg 9
1981 CK Velsen Zuid
T: 06-51006224

Minks Groep is een toegewijde organisatie met een zeer uiteenlopend dienstenaanbod op het gebied van arbeidsvraagstukken.

Minks Groep werkt vanuit een persoonsgerichte visie waarbij de belangen van de werknemer en werkgever centraal staan. Onze drijfveer is: we zijn wel commercieel bezig, maar alles ten behoeve van de mens.

Bij een reïntegratie brengen wij de vaardigheden, kennis, houding en de talenten van de werknemer in kaart. Door de talenten verder te laten ontwikkelen en op de juiste manier in te zetten, slagen wij erin succesvolle reïntegratietrajecten uit te voeren.

Door een uitgebreid netwerk en het uitvoeren van uiteenlopende activiteiten is Minks Groep uitstekend op de hoogte van de arbeidsmarktproblematiek. Tegelijk heeft Minks Groep de nodige ingangen aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt.