MinksGroep

Minks Consultancy
Van Tuyllweg 9
1981 CK Velsen Zuid
T: 06-51006224

Arbeidsdeskundige onderzoeken:

Het arbeidsdeskundig onderzoek inventariseert de arbeidsmogelijkheden van uw (verzuimende) werknemer. Met het arbeidsdeskundig onderzoek van Minks Consultancy krijgt u het verzuimvraagstuk helder in beeld en bent u in staat een (of meerdere) oplossing(en) te creëren. De mogelijkheden wat betreft reïntegratie  eerste spoor (dus binnen het eigen bedrijf) worden onderzocht en de conclusie wordt in een rapportage weergegeven. Tevens kan de arbeidsdeskundige adviezen geven over een externe reïntegratie (tweede spoor). Hierbij komen zaken als subsidiemogelijkheden voor het aanpassen van werkplekken, scholing en begeleiding van medewerkers aan de orde. Zo voldoet u aan de regels van de Wet Verbetering Poortwachter, en wordt er gewerkt aan een zo snel mogelijk reïntegratie hetgeen kostenbesparing oplevert. Door de inzet van het arbeidsdeskundig onderzoek kunt u onder andere de verzuimduur verkorten en beperkt u in sommige gevallen zelfs de instroom in de WIA.

Reïntegratie:

Als een werknemer zijn werk dreigt te verliezen door langdurige ziekte of door beperkingen waardoor het niet meer mogelijk is om het eigen werk of ander werk binnen uw organisatie uit te voeren dan kan Minks Consultancy u helpen bij het vinden van passend werk op de arbeidsmarkt. Na overleg met de bedrijfsarts of arboarts en in overleg met de arbeidsdeskundige die het arbeidsdeskundig advies heeft gegeven wordt de reïntegratie naar ander werk gestart. Tijdens een intakegesprek worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt besproken. De jobhunter van Minks Consultancy benadert samen met de werknemer de arbeidsmarkt in de regio. De persoonlijke begeleiding vindt wekelijks telefonisch plaats en iedere twee weken in een persoonlijk gesprek. De reïntegratieactiviteiten worden regelmatig gerapporteerd en geëvalueerd met de werknemer en met de werkgever.

IRO’s:

Als u een uitkering heeft van het UWV maar u wilt weer aan het werk dan mag u zelf bepalen hoe u uw reïntegratie regelt. U kunt dan een Individuele Reïntegratieovereenkomst (IRO) aanvragen. Minks Consultancy is getoetst door het UWV en heeft toestemming om IRO’s uit te voeren. Tijdens een persoonlijke intake bij Minks Consultancy worden uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt besproken. Aan de hand van uw kwaliteiten en mogelijkheden en met als uitgangspunt de reïntegratievisie die uw reïntegratiecoach of arbeidsdeskundige bij het UWV heeft opgemaakt wordt een reïntegratieplan opgesteld. Dit reïntegratieplan dat door zowel uzelf als door Minks wordt ondertekend is het uitgangspunt om u zo snel mogelijk te begeleiden naar passend werk. U krijgt persoonlijke begeleiding, eens per week telefonisch en eens in de twee weken door een persoonlijk gesprek. Tijdens de begeleiding wordt u na overleg voorgesteld bij werkgevers.

Persoonsgebonden Reïntegratie Budget:

Als u nog werk heeft, maar dit dreigt te verliezen, maar hulp nodig hebt om een andere baan te vinden dan is uw werkgever verplicht om een reïntegratiebedrijf in te schakelen. Maar u kunt er ook voor kiezen om dit zelf te doen. U kunt bij het UWV een Persoonsgebonden Reïntegratie Budget aanvragen en Minks Consultancy kan het reïntegratietraject voor u uitvoeren. 

Outplacement:

Als een werknemer niet kan terugkeren in zijn of haar eigen functie en er geen andere functie binnen het bedrijf voorhanden is dan kan Minks Consultancy u begeleiden naar een andere werkgever. Ook bij een outplacement staat de persoonlijke aandacht en benutten van de kansen op de arbeidsmarkt centraal. Met zowel de werknemer als de werkgever worden afspraken gemaakt over het plan van aanpak. De begeleiding naar werk vindt, op maat, en persoonlijk plaats.

Mediation:

Door de kiezen voor mediation bij Minks Consultancy lossen werknemer en werkgever samen een conflict op. Minks Consultancy is een onafhankelijke bemiddelaar die u begeleidt  om alle belangen en standpunten helder te krijgen, zonder een standpunt in te nemen, om samen tot een oplossing te komen.

Activiteiten met betrekking tot personeelsvraagstukken:

Bij Minks Consultancy werken professionals op het gebied van alle vraagstukken op het gebied van personeelszaken. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van arbeidscontracten, bij het benoemen van de arbeidsvoorwaarden en bij het maken van functieprofielen. Wij kunnen de werving en selectie van nieuw personeel volledig voor u uitvoeren of u ondersteunen bij het maken van wervingsteksten. We adviseren u over de beloning voor werkgevers, over functiewaardering en over arbeidsrecht in het algemeen. We kunnen u begeleiden tijdens de functionering- en beoordelingsgesprekken en tijdens veranderingsprocessen binnen de organisatie. We kunnen voor u het personeelshandboek opstellen. Door coaching van leidinggevenden en medewerkers kan het ziekteverzuim worden teruggedrongen. Ook kunnen wij uw ziektedossiers schouwen en u adviseren over de maatregelen die moeten worden genomen om de dossiers WIA-proof te maken.