MinksGroep

Minks Consultancy
Van Tuyllweg 9
1981 CK Velsen Zuid
T: 06-51006224

Consultancy

Advies en ondersteuning op het terrein van Personeel & Organisatie (P&O) is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. P&O - vraagstukken zijn meestal veelomvattend. Het kan gaan van reïntegratie en outplacement tot functioneringsgesprekken en werkbelevingsonderzoeken. Bij Minks Consultancy staat het bevorderen van het welzijn van de medewerker op de eerste plaats. De medewerkers zijn per slot van rekening het kapitaal.

Persoonsgericht

Minks Groep werkt vanuit een persoonsgerichte visie waarbij de belangen van de werknemer en werkgever centraal staan. Onze drijfveer is: we zijn wel commercieel bezig, maar alles ten behoeve van de mens. Bij een reïntegratie brengen wij de vaardigheden, kennis, houding en de talenten van de werknemer in kaart. Door de talenten verder te laten ontwikkelen en op de juiste manier in te zetten, slagen wij erin succesvolle reïntegratietrajecten uit te voeren.

Kennis van zaken

Door een uitgebreid netwerk en het uitvoeren van uiteenlopende activiteiten is Minks Groep uitstekend op de hoogte van de arbeidsmarktproblematiek. Tegelijk heeft Minks Groep de nodige ingangen aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt.