MinksGroep

Minks Consultancy
Van Tuyllweg 9
1981 CK Velsen Zuid
T: 06-51006224

Minks Consultancy kan een volledige taak van u overnemen of u adviseren over het terugdringen van het ziekteverzuim en over voorkoming van reïntegratie door uitvoering van de onderstaande trajecten.
Onze personeelsfunctionaris die tevens ook arbeidsdeskundige is, geeft u advies hoe u deze schadelastbeperking kunt bereiken door uitvoering van verzuimbegeleiding op maat maar met bezieling voor de werkgever en werknemer.
De benadering is persoonlijk en wordt uitgevoerd met hoge betrokkenheid en respect bij de organisatie en medewerkers.

 • het opstellen van arbeidscontracten, functieprofielen en professionele wervingsteksten
 • ondersteuning bij de selectie van kandidaten
 • uitvoeren van psychologische tests
 • advisering over beloning en functiewaardering
 • advisering over toepassing van het arbeidsrecht
 • uitvoering van mediationtrajecten
 • begeleiding van functionering- en beoordelingsgesprekken
 • begeleiding van de ontwikkeling van de medewerker (PersoonlijkOntwikkelPlan)
 • advisering over verbetering van de taakinhoud
 • opleidingstrajecten binnen bedrijven onderzoeken, vernieuwen en inzetten en begeleiden met als doel innovatieve ontwikkeling en de concurrent voor zijn (strategisch management)
 • begeleiding van veranderingsprocessen
 • het opstellen van een personeelshandboek
 • coaching van directie en medewerkers
 • Loopbaanbegeleiding om uitval te voorkomen (preventief verzuimdossier opstarten).
 • Outcoursing door middel van outplacementtrajecten.
 • Afscheid nemen van werknemers als er geen andere mogelijkheid is dan ontbinding van het contract (pro-forma ontbinding etc.).
 • Het trainen van leidinggevenden op het voeren van verzuimgesprekken.
 • Snelle reintegratie-interventies opstarten en terugplaatsing in (eigen of ander passend) werk.
 • Wia begeleiding UWV.