MinksGroep

Minks Consultancy
Van Tuyllweg 9
1981 CK Velsen Zuid
T: 06-51006224

Minks Consultancy kan u volledig begeleiden als blijkt dat u niet op juiste plek zit binnen uw organisatie. De reden kunnen divers zijn:

  • u kunt niet meer geschikt zijn om uw werk uit te voeren door geestelijke- of lichamelijke klachten,
  • u kunt na een verandering binnen uw functie niet meer geschikt zijn om uw werk uit te voeren
  • u kunt u niet verder ontplooien binnen uw organisatie.

Als u door geestelijke of lichamelijke klachten niet langer uw functie kunt uitvoeren wordt een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd waarna geadviseerd wordt of uw eigen werk nog bij u past of dat er andere mogelijkheden zijn bij uw werkgever.
Als uw werk niet meer passend is en er is geen andere mogelijkheid bij uw werkgever dan wordt met grote spoed een reintegratieplan 2e spoor opgemaakt en gestart.

  • Jobhunting naar ander (passend) werk bij een nieuwe werkgever vindt plaats door directe begeleiding. De jobhunter zoekt samen met u aan de hand van een functieprofiel naar een werkgever die passend werk aanbiedt. U wordt voorgesteld bij deze werkgever. Voor de sollicitatiegesprekken wordt u gecoacht om u zo goed mogelijk te presenteren. Indien u dat wenst, wordt u bijgestaan tijdens de sollicitatiegesprekken.
  • Detachering naar een andere werkgever. U blijft in dienst bij uw werkgever maar doet werkervaring op bij een andere werkgever.
  • WIA-begeleiding UWV. Als blijkt dat re├»ntegratie niet het gewenste doel heeft bereikt en een WIA aanvraag aan de orde is, wordt u begeleidt tijdens de aanvraag.